Openingstijden

Maandag
van 08:00 tot 20:30

Dinsdag
van 08:00 tot 19:00

Woensdag
van 08:00 tot 19:00

Donderdag
van 08:00 tot 19:00

Vrijdag
van 08:00 tot 18:00

Inloopspreekuur

Dag

Op maandag van

Op woensdag van

Op zaterdag van

Tijd

19:00 tot 19:30

10:00 tot 11:00

10:30 tot 11:00

Vestigingen

Health Center

Gezondheidscentrum

Health Center

Tarieven

Fysiotherapie bij volwassenen wordt vergoed door uw zorgverzekeraar uit de aanvullende verzekering.

Echter, behandeling van aandoeningen, die voorkomen op de landelijk vastgestelde ‘chronische lijst’, wordt vergoedt uit de basisverzekering en wel vanaf de 20e behandeling.

Uitgebreidere informatie o.a. vergoeding fysiotherapie voor kinderen kunt u vinden in uw zorgpolis.

Kinderfysiotherapie wordt 18 maal uit de basisverzekering vergoedt, zonder eigen risico.

Tarievenlijst fysiotherapie (Niet verzekerde zorg)

Zitting fysiotherapie

34,00

Zitting kinderfyiotherapie

45,00

Zitting manuele therapie

43,50

Zitting oedeemfysiotherapie

45,00

Eenmalig fysiotherapeutisch consult

60,00

Toeslag aan huis

14,00

Eenvoudige korte rapporten

35,00

Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten

57,50

Telefonische zitting

15,00

Extra lange zitting

45,00

Intake en onderzoek na screening

45,00

Intake en onderzoek na verwijzing

45,00

Eenmalig kinder fysiotherapeutisch rapport

57,50

Instructie /overleg ouders patient

40,00

Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.